Ceiling Lamp

Đèn gắn trực tiếp trên trần nhà để chiếu sáng chung cho căn phòng hoặc một phần cụ thể của nó được gọi là đèn âm trần

Danh mục: